Vijesti
Wednesday, 21.12.2022.

Poštovane članice i članovi,

19. prosinca 2022. nakon četiri i pol godine i 19.dodataka s poslodavcem smo, kao jedini reprezentativni sindikat u Gradskoj upravi Grada Zagreba, sklopili Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba za razdoblje od sljedeće četiri godine te vam ga stavljamo na raspolaganje u privitku ove poruke.

Kako biste se znali realno postaviti prema odredbama Kolektivnog ugovora dajemo kratak prikaz najvažnijih novina.

Što se tiče materijalnih prava, prvenstveno plaće, osnovica plaće raste za 4,5% od 01.01.2023. i iznosi 789,05 eura bruto. Osim toga svi službenici i namještenici će od 01.01.2023. dobivati svaki mjesec naknadu za prehranu u iznosu od 66,36 eura. Računajući tako utvrđene iznose neto primanja službenika i namještenika s NSS će porasti za 13,6%, sa SSS 11,2% i s VSS 8,2%, što je prosječno više od postotka porasta prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje koje je postavljeno kao osnova u Kolektivnom ugovoru.

Osim ovog temeljnog porasta plaća i ostala materijalna prava službenika i namještenika su u blagom porastu, o tome detaljnije uvid imate u samom Kolektivnom ugovoru. 

O utvrđivanju osnovice za plaću, kao i o svim ostalim materijalnim pravima svake će se godine, najkasnije do 15. rujna započeti pregovori s ciljem utvrđivanja tih iznosa za sljedeću godinu i to temeljem dosadašnjih parametara.

Vraćena su ili čak povećana materijalna prava vezana uz naknade za rođenje djeteta i dara za djecu. 
Znatno su pojačana prava osoba s invaliditetom. 

Osim materijalnih prava od kojih je većina utvrđena u novim višim iznosima, izmjenjeno je na prijedlog Sindikata niz odredaba kojima se jača uloga reprezentativnog Sindikata, odnosno naše Podružnice u zaštiti prava službenika i namještenika te posebno naglašava institut sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

S tim u vezi važno je naglasiti da će stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (koji je Sabor donio na posljednjoj sjednici u 2022.) prema obećanju Pregovaračkog odbora poslodavca, Kolektivni ugovor biti dopunjen odredbom koja omogućuje da se materijalna prava članova reprezentativnog Sindikata mogu ugovoriti u većem opsegu nego li za ostale službenike i namještenike.

Za ilustraciju važne pozitivne promjene za sve članove Sindikata citiramo komentar Vlade RH:
"Radi ispunjavanja obveze iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te sa svrhom uspostavljanja ravnoteže između financijskih obveza članova sindikata koji aktivno doprinose ugovaranju povoljnijih prava od zakonskih za sve radnike i ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora koja konzumiraju svi radnici, ovim se člankom dopunjuje postojeći članak Zakona koji uređuje predmet kolektivnog ugovora. Propisuje se mogućnost da kolektivnim ugovorom, poslodavac i sindikat ugovore veći opseg prava za radnike koji su članovi sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. "

Uza sve pozitivne momente novog Kolektivnog ugovora, Povjereništvo Podružnice istaknulo je i nekoliko elemenata s kojima nije zadovoljno te će o njima na primjeren način (pisanim putem) obavijestiti poslodavca i pokušati ih prilikom prvih pregovara o dodataku Kolektivnog ugovora reaktualizirat:
1.  75% za prvih osam dana bolovanja (svi drugi subjekti 85%)
2. Detaljnije obrazloženje zbog čega se dodatak za poslijediplomski specijalistički studij u odnosu na stupanj magistra znanosti smanjuje s 8 na 5%, uz mogućnost povrata na 8%.
3. Pitanje nepriznavanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla, službenicima i namještenicima koji se ne koriste javnim gradski prijevozom, kojih je znatan broj.

Kolektivni ugovor 2023.