Vijesti
Thursday, 26.01.2023.

Poštovane članice i članovi,

cjelovitu ponudu dodatnih pogodnosti članstva u SDLSN RH potražite na poveznici -https://www.sdlsn.hr/pogodnosti-za-clanove/.

Pogodnosti se stalno ažuriraju, te slijedom toga i objavljuju. Ažurirane su pogodnosti za UNIQA zdravstveno osiguranje(dopunsko i dodatno) i za hrvatski lanac dječje opreme Magic Baby. 


Friday, 23.12.2022.

Sretan Božić i nova 2023. godina

Drage članice i članovi Sindikata, kao i ostale kolegice i kolege u Gradskoj upravi, svima čestitamo Božić i želimo svako dobro u novoj 2023. godini.
Wednesday, 21.12.2022.

Poštovane članice i članovi,

19. prosinca 2022. nakon četiri i pol godine i 19.dodataka s poslodavcem smo, kao jedini reprezentativni sindikat u Gradskoj upravi Grada Zagreba, sklopili Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba za razdoblje od sljedeće četiri godine te vam ga stavljamo na raspolaganje u privitku ove poruke.

Kako biste se znali realno postaviti prema odredbama Kolektivnog ugovora dajemo kratak prikaz najvažnijih novina.

Što se tiče materijalnih prava, prvenstveno plaće, osnovica plaće raste za 4,5% od 01.01.2023. i iznosi 789,05 eura bruto. Osim toga svi službenici i namještenici će od 01.01.2023. dobivati svaki mjesec naknadu za prehranu u iznosu od 66,36 eura. Računajući tako utvrđene iznose neto primanja službenika i namještenika s NSS će porasti za 13,6%, sa SSS 11,2% i s VSS 8,2%, što je prosječno više od postotka porasta prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje koje je postavljeno kao osnova u Kolektivnom ugovoru.

Osim ovog temeljnog porasta plaća i ostala materijalna prava službenika i namještenika su u blagom porastu, o tome detaljnije uvid imate u samom Kolektivnom ugovoru. 

O utvrđivanju osnovice za plaću, kao i o svim ostalim materijalnim pravima svake će se godine, najkasnije do 15. rujna započeti pregovori s ciljem utvrđivanja tih iznosa za sljedeću godinu i to temeljem dosadašnjih parametara.

Vraćena su ili čak povećana materijalna prava vezana uz naknade za rođenje djeteta i dara za djecu. 
Znatno su pojačana prava osoba s invaliditetom. 

Osim materijalnih prava od kojih je većina utvrđena u novim višim iznosima, izmjenjeno je na prijedlog Sindikata niz odredaba kojima se jača uloga reprezentativnog Sindikata, odnosno naše Podružnice u zaštiti prava službenika i namještenika te posebno naglašava institut sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

S tim u vezi važno je naglasiti da će stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (koji je Sabor donio na posljednjoj sjednici u 2022.) prema obećanju Pregovaračkog odbora poslodavca, Kolektivni ugovor biti dopunjen odredbom koja omogućuje da se materijalna prava članova reprezentativnog Sindikata mogu ugovoriti u većem opsegu nego li za ostale službenike i namještenike.

Za ilustraciju važne pozitivne promjene za sve članove Sindikata citiramo komentar Vlade RH:
"Radi ispunjavanja obveze iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te sa svrhom uspostavljanja ravnoteže između financijskih obveza članova sindikata koji aktivno doprinose ugovaranju povoljnijih prava od zakonskih za sve radnike i ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora koja konzumiraju svi radnici, ovim se člankom dopunjuje postojeći članak Zakona koji uređuje predmet kolektivnog ugovora. Propisuje se mogućnost da kolektivnim ugovorom, poslodavac i sindikat ugovore veći opseg prava za radnike koji su članovi sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. "

Uza sve pozitivne momente novog Kolektivnog ugovora, Povjereništvo Podružnice istaknulo je i nekoliko elemenata s kojima nije zadovoljno te će o njima na primjeren način (pisanim putem) obavijestiti poslodavca i pokušati ih prilikom prvih pregovara o dodataku Kolektivnog ugovora reaktualizirat:
1.  75% za prvih osam dana bolovanja (svi drugi subjekti 85%)
2. Detaljnije obrazloženje zbog čega se dodatak za poslijediplomski specijalistički studij u odnosu na stupanj magistra znanosti smanjuje s 8 na 5%, uz mogućnost povrata na 8%.
3. Pitanje nepriznavanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla, službenicima i namještenicima koji se ne koriste javnim gradski prijevozom, kojih je znatan broj.

Kolektivni ugovor 2023. 


Friday, 07.10.2022.

Poštovane članice i članovi,

6. listopada 2022. započeli su na inicijativu Pregovaračkog odbora poslodavca kolektivni pregovori o novom Kolektivnom ugovoru.
Temelj za raspravu bili su prijedlozi teksta Kolektivnog ugovora sindikata s jedne strane i prijedlog teksta Kolektivnog ugovora poslodavca, s druge strane.
Obje strane u obrazlaganju svojih prijedloga iznijele su konkretnu argumentaciju po pojedinim pitanjima, osobito onim pitanjima koja se odnose na materijalna prava službenika i namještenika.
S obzirom da se prijedlozi sindikata i poslodavca značajno razlikuju zaključeno je da sindikat do 14. listopada 2022. uputi svoje primjedbe na pojedine članke prijedloga KU poslodavca, što bi činilo temelj za daljnje pregovore.
Friday, 23.09.2022.

Poštovane članice i članovi,

u privitku vam dostavljamo dokumentaciju koju smo primili od SDLSN RH a u svezi procedure za povrat depozita i članskih uloga koji članovi i bivši članovi imaju u Sindikalnoj štedno-kreditnoj uniji nad kojom je otvoren stečajni postupak.

Okružnica članovima

Obrazac prijave tražbine

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka 


«  ‹  [1] [2] [3] [4] [5]    »