Odmaralište

   Podružnica sindikata gradske uprave Grada Zagreba raspolaže s odmaralištem  u Lovranu.

   Odmaralište ima slijedeće kapacitete:

- Lovran 3 dvokrevetne, 4 trokrevetne, 5 četverokrevetnih i 2 peterokrevetne ( 5 sanitarnih čvorova )

   U terminima od 1.07. do 31.08. odmaralište se koristi u smjenama od 10 dana. U terminima prije 1.07. i nakon 31.08. odmaralište se koristi prema dogovoru, odnosno slobodnim kapacitetima.

Upitnik odmarališta

Obavijest o korištenju odmarališta 2024.