Pravna pomoć

Ukoliko trebate pravnu pomoć možete se obratiti našim pravnicima na sljedeće telefone:


Iva Bolanča, 01/4628-205
Sanja Serdar, 01/4628-202
Marina Haklin, 01/4628-206
Bernarda Horvatović 01/ 4628-207