Pravna pomoć

Ukoliko trebate pravnu pomoć možete se obratiti našim pravnicima na sljedeće telefone:


Iva Bolanča, 01/4628-205
Sanja Serdar, 01/4628-206
Marina Haklin, 01/4628-206