Kolektivni ugovor

 

  1. srpnja 2014. stupio je na snagu novi Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba koji je potpisan na vremensko razdoblje od četiri godine.

Link na kolektivni ugovor(PDF 9,542KB).

I. dodatak Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba
(PDF 32,3KB)

II. dodatak Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba
(PDF 2,10 MB)

III. dodatak Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike  u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba
(PDF 1,32 MB)

IV. dodatak Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba
( pdf) 

V. dodatak Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba
(PDF 1,21 MB)   

XVII. dodatak Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba

S datumom 1. travnja 2014. zaključen je novi Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba i to s trajanjem do 30. lipnja 2014.

Ugovor je identičan dosadašnjem Ugovoru s tim da su materijalna prava regulirana na razini isplaćenog u 2013. godini.

   Link na kolektivni ugovor (PDF 16,8 MB).