Kolektivni ugovor

 

  19. prosinca 2022. sklopljen je novi Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba koji je potpisan na vremensko razdoblje od četiri godine.

Kolektivni ugovor 2023. 

I. dodatak Kolektivnog ugovora 2023.