Vijesti
Thursday, 14.07.2022.

Poštovani,

dana 13. srpnja održan je inicijalni sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i Sindikata sa ciljem definiranja metodologije te vremenskog tijeka i dinamike pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

Dogovoreno je da će Sindikat svoj prijedlog sačiniti i predati poslodavcu do kraja srpnja na čemu će se angažirati Iva Bolanča, voditeljica pravne službe SDLSN RH. 

Poslodavac će pak svoj prijedlog Sindikatu dostaviti do kraja kolovoza, pa će se pregovarački odbori ponovno sastati početkom rujna kako bi počeli s uskladbom zajedničkog teksta.

Na sastanku su spomenuta i neka konkretna očekivanja u odnosu na budući tekst, no kako se radi samo o radnoj verziji preuranjeno bi bilo u ovoj fazi iznositi ih.