Vijesti
Tuesday, 21.02.2023.

Poštovane članice i članovi,

ovim putem vas obavještavamo da smo danas, 21. veljače 2023. predali u ime naše Podružnice SDLSN RH, Sindikata vatrogasaca grada Zagreba, Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske, Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske i Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske zahtjev prema gradonačelniku Grada Zagreba da nas najkasnije do 10. ožujka primi na zajednički sastanak a vezano za visinu plaće i visinu materijalnih prava zaposlenika gradske uprave, predškolskih ustanova, kulture, knjižnica i vatrogasaca Grada Zagreba.

Uz iskrene čestitke djelatnicima Zagrebačkog holdinga na izborenim dodatnim pravima vezanim uz visinu plaće i ostalih materijalnih prava, želimo na tom sastanku s gradonačelnikom afirmirati ulogu i značaj i djelatnosti čiji djelatnici su udruženi u navedenim sindikatima, a čiji je rad po našem dubokom uvjerenju jednako važan za kvalitetu života i zadovoljavanje javnih potreba u glavnom gradu Republike Hrvatske. 

O terminu sastanka obavijestit ćemo vas kad ga dobijemo. 


Thursday, 26.01.2023.

Poštovane članice i članovi,

cjelovitu ponudu dodatnih pogodnosti članstva u SDLSN RH potražite na poveznici -https://www.sdlsn.hr/pogodnosti-za-clanove/.

Pogodnosti se stalno ažuriraju, te slijedom toga i objavljuju. Ažurirane su pogodnosti za UNIQA zdravstveno osiguranje(dopunsko i dodatno) i za hrvatski lanac dječje opreme Magic Baby. 


Friday, 23.12.2022.

Sretan Božić i nova 2023. godina

Drage članice i članovi Sindikata, kao i ostale kolegice i kolege u Gradskoj upravi, svima čestitamo Božić i želimo svako dobro u novoj 2023. godini.
Wednesday, 21.12.2022.

Poštovane članice i članovi,

19. prosinca 2022. nakon četiri i pol godine i 19.dodataka s poslodavcem smo, kao jedini reprezentativni sindikat u Gradskoj upravi Grada Zagreba, sklopili Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba za razdoblje od sljedeće četiri godine te vam ga stavljamo na raspolaganje u privitku ove poruke.

Kako biste se znali realno postaviti prema odredbama Kolektivnog ugovora dajemo kratak prikaz najvažnijih novina.

Što se tiče materijalnih prava, prvenstveno plaće, osnovica plaće raste za 4,5% od 01.01.2023. i iznosi 789,05 eura bruto. Osim toga svi službenici i namještenici će od 01.01.2023. dobivati svaki mjesec naknadu za prehranu u iznosu od 66,36 eura. Računajući tako utvrđene iznose neto primanja službenika i namještenika s NSS će porasti za 13,6%, sa SSS 11,2% i s VSS 8,2%, što je prosječno više od postotka porasta prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje koje je postavljeno kao osnova u Kolektivnom ugovoru.

Osim ovog temeljnog porasta plaća i ostala materijalna prava službenika i namještenika su u blagom porastu, o tome detaljnije uvid imate u samom Kolektivnom ugovoru. 

O utvrđivanju osnovice za plaću, kao i o svim ostalim materijalnim pravima svake će se godine, najkasnije do 15. rujna započeti pregovori s ciljem utvrđivanja tih iznosa za sljedeću godinu i to temeljem dosadašnjih parametara.

Vraćena su ili čak povećana materijalna prava vezana uz naknade za rođenje djeteta i dara za djecu. 
Znatno su pojačana prava osoba s invaliditetom. 

Osim materijalnih prava od kojih je većina utvrđena u novim višim iznosima, izmjenjeno je na prijedlog Sindikata niz odredaba kojima se jača uloga reprezentativnog Sindikata, odnosno naše Podružnice u zaštiti prava službenika i namještenika te posebno naglašava institut sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

S tim u vezi važno je naglasiti da će stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (koji je Sabor donio na posljednjoj sjednici u 2022.) prema obećanju Pregovaračkog odbora poslodavca, Kolektivni ugovor biti dopunjen odredbom koja omogućuje da se materijalna prava članova reprezentativnog Sindikata mogu ugovoriti u većem opsegu nego li za ostale službenike i namještenike.

Za ilustraciju važne pozitivne promjene za sve članove Sindikata citiramo komentar Vlade RH:
"Radi ispunjavanja obveze iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te sa svrhom uspostavljanja ravnoteže između financijskih obveza članova sindikata koji aktivno doprinose ugovaranju povoljnijih prava od zakonskih za sve radnike i ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora koja konzumiraju svi radnici, ovim se člankom dopunjuje postojeći članak Zakona koji uređuje predmet kolektivnog ugovora. Propisuje se mogućnost da kolektivnim ugovorom, poslodavac i sindikat ugovore veći opseg prava za radnike koji su članovi sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. "

Uza sve pozitivne momente novog Kolektivnog ugovora, Povjereništvo Podružnice istaknulo je i nekoliko elemenata s kojima nije zadovoljno te će o njima na primjeren način (pisanim putem) obavijestiti poslodavca i pokušati ih prilikom prvih pregovara o dodataku Kolektivnog ugovora reaktualizirat:
1.  75% za prvih osam dana bolovanja (svi drugi subjekti 85%)
2. Detaljnije obrazloženje zbog čega se dodatak za poslijediplomski specijalistički studij u odnosu na stupanj magistra znanosti smanjuje s 8 na 5%, uz mogućnost povrata na 8%.
3. Pitanje nepriznavanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla, službenicima i namještenicima koji se ne koriste javnim gradski prijevozom, kojih je znatan broj.

Kolektivni ugovor 2023. 


Friday, 07.10.2022.

Poštovane članice i članovi,

6. listopada 2022. započeli su na inicijativu Pregovaračkog odbora poslodavca kolektivni pregovori o novom Kolektivnom ugovoru.
Temelj za raspravu bili su prijedlozi teksta Kolektivnog ugovora sindikata s jedne strane i prijedlog teksta Kolektivnog ugovora poslodavca, s druge strane.
Obje strane u obrazlaganju svojih prijedloga iznijele su konkretnu argumentaciju po pojedinim pitanjima, osobito onim pitanjima koja se odnose na materijalna prava službenika i namještenika.
S obzirom da se prijedlozi sindikata i poslodavca značajno razlikuju zaključeno je da sindikat do 14. listopada 2022. uputi svoje primjedbe na pojedine članke prijedloga KU poslodavca, što bi činilo temelj za daljnje pregovore.