Wednesday, 26.05.2021.

PRIOPĆENJE SINDIKALNE PODRUŽNICE GUGZ U SVEZI PRIMOPREDAJE IZVRŠNIH OVLASTI

Nastavno na priopćenje od 24.05.2021. dajemo očitovanje pravne službe SDLSN RH

LINK 


Monday, 24.05.2021.

PRIOPĆENJE SINDIKALNE PODRUŽNICE GUGZ U SVEZI PRIMOPREDAJE IZVRŠNIH OVLASTI

S obzirom na brojne polemike prošloga tjedna u svezi primopredaje izvršnih ovlasti u gradu Zagrebu kao jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz središnjice SDLSN dobili smo sljedeće priopćenje u kojem citiraju Zakon o postupku primopredaje vlasti:

"U postupku primopredaje državne vlasti i izvršnih ovlasti u jedincama lokalne i područne (regionalne) samouprave zabranjene su kadrovske promjene osim na dužnostima za koje se prema odredbama ovog Zakona podnosi mandat na raspolaganje. 

Osobe koje imaju status službenika, a postavljaju se na radno mjesto na temelju imenovanja, po prethodno provedenom javnom natječaju, nisu dužne stavljati mandat na raspolaganje danom stupanja na dužnost Vlade odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba."

 

Povjereništvo sindikalne podružnice GUGZ održalo je 21. svibnja 2021. svoju sjednicu na kojoj je, raspravljajući o mogućim posljedicama provedenih lokalnih izbora, a što se tiče statusa te radnih prava službenika i namještenika - svojih članova u gradskoj upravi grada Zagreba, donijelo zaključak da će prije drugog kruga lokalnih izbora svi koordinatori dobiti detaljan prikaz pozitivnih propisa koji reguliraju status službenika i namještenika u gradskoj upravi, a koji će izraditi pravna služba SDLSN RH, kako bi bili spremni pravodobno reagirati za slučaj pokušaja eventualne ugroze tih prava. 

 

 


Thursday, 13.05.2021.

PONUDA PERADI S DOSTAVOM

Poštovane članice i članovi,

U prilogu vam dajemo najnoviju ponudu poduzeća za

uzgoj, klanje i prodaju međimurskih pilića te ostale peradi

JANČEC d.o.o. Donji Pustakovec 112, 40323 Prelog

www.janpicek.hr

PONUDA LINK 

Kontakt Forma

Ovo je prostor u kojem dajemo članovima kao i svim ostalim službenicima i namještenicima mogućnost da iznesu svoja razmišljanja o najavama poslodavca u svezi otpuštanja i smanjenja primanja u gradskoj upravi. Molimo Vas da iznesete svoje prijedloge, razmišljanja o tome jesu li te najave opravdane, koje su moguće uštede na drugim pozicijama i primjeri neracionalnog trošenja. Sva Vaša razmišljanja poslužit će Podružnici da se kvalitetnije pripremi za nadolazeće pregovore.

Vaše ime i prezime:
Vaša email adresa: *
Poruka: *
* obavezna polja