Vijesti
Monday, 24.05.2021.

PRIOPĆENJE SINDIKALNE PODRUŽNICE GUGZ U SVEZI PRIMOPREDAJE IZVRŠNIH OVLASTI

S obzirom na brojne polemike prošloga tjedna u svezi primopredaje izvršnih ovlasti u gradu Zagrebu kao jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz središnjice SDLSN dobili smo sljedeće priopćenje u kojem citiraju Zakon o postupku primopredaje vlasti:

"U postupku primopredaje državne vlasti i izvršnih ovlasti u jedincama lokalne i područne (regionalne) samouprave zabranjene su kadrovske promjene osim na dužnostima za koje se prema odredbama ovog Zakona podnosi mandat na raspolaganje. 

Osobe koje imaju status službenika, a postavljaju se na radno mjesto na temelju imenovanja, po prethodno provedenom javnom natječaju, nisu dužne stavljati mandat na raspolaganje danom stupanja na dužnost Vlade odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba."

 

Povjereništvo sindikalne podružnice GUGZ održalo je 21. svibnja 2021. svoju sjednicu na kojoj je, raspravljajući o mogućim posljedicama provedenih lokalnih izbora, a što se tiče statusa te radnih prava službenika i namještenika - svojih članova u gradskoj upravi grada Zagreba, donijelo zaključak da će prije drugog kruga lokalnih izbora svi koordinatori dobiti detaljan prikaz pozitivnih propisa koji reguliraju status službenika i namještenika u gradskoj upravi, a koji će izraditi pravna služba SDLSN RH, kako bi bili spremni pravodobno reagirati za slučaj pokušaja eventualne ugroze tih prava.