Vijesti
Thursday, 13.12.2018.

PRIOPĆENJE SINDIKALNOG POVJERENIKA U SVEZI BOŽIĆNICE ZA 2018. GODINU

Poštovane članice i članovi,
ovim vas putem želim izvijestiti što sam poduzeo kako bismo za ovaj Božić dobili veći iznos božićnice (odnosno posebnog dodatka na plaću).

Još 15. studenog 2018. uputio sam prvi dopis gradonačelniku i Gradskom uredu za financije, a 3. prosinca   (nakon objave Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak) i drugi dopis u kojem je zamolba za većim iznosom  usklađena s mogućnostima koje su iznijete u navedenom Pravilniku.

Ni na jedan dopis nisam dobio odgovor ali sam u dogovoru s tajnicom gradonačelnika čekao termin kako bih ga osobno upoznao sa zamolbom i očekivanjima službenika i namještenika Gradske uprave.
Vjerujem da bi do tog razgovora i došlo da gospodina gradonačelnika u tome nije spriječila bolest. 

U cijelom navedenom razdoblju o navedenom pitanju božićnica/posebna nagrada održan je u Gradskoj upravi samo jedan sastanak i to sa sindikatima Zagrebačkog holdinga na koji nisu pozvani sindikati uprave niti javnih službi Grada Zagreba.

Kako sam u međuvremenu neformalno doznao za taj sastanak tražio sam od pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo koja je bila organizator tog sastanka informaciju o čemu se tu radi. Nakon moje intervencije iz Ureda za gospodarstvo dobio sam kopiju poziva za taj sastanak i to 4. prosinca 2018. u 13.39 sati a sastanak je održan toga dana od 12.15 do cca. 13 sati.

Iz kopije pozivnice vidljivo je da nisam pozvan na taj sastanak. Isto tako, neformalnim putem dobio sam informaciju da je već odlučeno da proračunski korisnici neće dobiti veću božićnicu/posebnu nagradu dok trgovačka društva hoće i to u iznosu od 3.500,00 kuna. 

Radi pune informiranosti mora se reći da su samim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak svi proračunski korisnici, pa tako i gradska uprava Grada Zagreba stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na trgovačka društva zato što u trenutku kada se donose planski dokumenti koji reguliraju financiranje upravnih tijela za ove promjene u porezu na dohodak nije se znalo niti se moglo znati (niti u trenutku kad je rađen rebalans proračuna, a još manje u trenutku donošenja proračuna) da će do ovih promjena doći.
Kako smo dodatkom KU utvrdili iznos božićnice od 1.250,00 kuna, nažalost nemamo formalno pravno uporište koje bi poslodavca primoralo da udovolji našem traženju.

POVJERENIK PODRUŽNICE
VLADO KORBAR 

1. DOPIS

2. DOPIS

ISPIS MAILA