Vijesti
Friday, 16.11.2018.

Poštovane članice i članovi,

obavještavamo vas da smo gradonačelniku Grada Zagreba uputili zahtjev da se kroz dodatak Kolektivnom ugovoru već za ovu godinu utvrdi iznos božićnice najmanje u visini koju dobiva Zagrebački holding i druga trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba.
Zahtjev se temelji na Vladinoj odluci da se neoporezivi dio dodataka na plaću povisi sa 2.500,00 na 7.500,00 kuna.